Fair play er viktig i skiorientering

Orientering er en sport som bygger på integritet, tillit og rettferdighet. I denne ånden har det internasjonale orienteringsforbundet (IOF) formulert klare retningslinjer for fair play for å sikre at alle deltagere, uavhengig av nivå eller disiplin, konkurrerer under like og rettferdige forhold  – dette gjelder da også for skiorientering.

Disse grunnleggende verdiene er hjørnesteinene i sporten og strekker seg fra tradisjonell orientering til varianter som skiorientering. Det er derfor av ytterste viktighet at alle aktører innen orientering, inkludert skiorientering, arbeider sammen for å opprettholde og fremme disse verdiene. La oss dykke dypere inn i hva dette innebærer:

Fair play og etikk

Generalforsamlingen i 2020 vedtok følgende resolusjon angående Fair Play og etikk i orientering:

Orientering er en sport hvor tillit til at de grunnleggende verdiene av Fair Play blir fulgt, er avgjørende. I orientering innebærer dette å forstå og respektere spenningen ved en ny utfordring som møtes og overvinnes i hver konkurranse.

Urettferdig fordel oppnådd gjennom forhåndskunnskap om terrenget, kartet eller løpselementer kan påvirke konkurranseresultatene betydelig og undergraver kjerneverdiene i sporten vår.

Resolusjon

Generalforsamlingen i den internasjonale orienteringsføderasjonen anerkjenner betydningen av å styrke grunnverdiene for Fair Play for å beskytte sportens natur, derfor:

Vi, medlemmene av den internasjonale orienteringsføderasjonen, forplikter oss til å:

  • Samarbeide for å beskytte fair plays sårbare natur i sporten vår.
  • Opplyse og påvirke våre medlemmer, arrangører og utøvere til å forstå og respektere betydningen av Fair Play og å følge orienteringens regler.
  • Innføre regler og metoder for å forhindre forbedring av individuell ytelse gjennom urettferdig tilegnelse av kunnskap utover det som er tilgjengelig for alle deltakere.
  • Tydeliggjøre normer, regler, retningslinjer og håndhevelsesmekanismer for å sikre konkurransenes rettferdighet.
  • Holde oss tro mot IOFs etiske kodeks og omfavne god styring av sporten vår.

Et ansvarlig orienteringsfellesskap

Disse retningslinjene og prinsippene gir et solid fundament for orienteringssporten på verdensbasis. De minner oss alle om at rettferdighet, integritet og respekt ikke bare er ord, men handlinger og holdninger vi må bære med oss hver gang vi trer inn i skogen, setter på oss skiene eller studerer et kart. Ved å holde fast ved disse verdiene, sikrer vi ikke bare sportens fremtid, men også dens ærlighet og skjønnhet.

Målet er at hver deltaker, uansett nivå eller opprinnelse, skal føle at de konkurrerer på en rettferdig arena. Vi i det norske skiorienteringsmiljøet står sammen med det internasjonale orienteringsføderasjonen i å fremme og opprettholde disse standardene for Fair Play.